امضا یادگاری آربلوآ روی آخرین پیراهنش و هدیه دادن آن به پرز

 

پس از این که آربلوا امروز برای اخرین بار در برنابئو با پیراهن رئال به میدان رفت، این مدافع اسپانیایی آخرین پیراهنش یادگاری نوشت و آن را به رئیس باشگاه هدیه داد. او روی آن در جمله ای نوشته بود: "تو من را آوردی و من این جا را ترک کردم و در سال 2009 دوباره من را به خانه برگرداندی!"

 

منبع : هواداران کریستیانو رونالدو |امضا یادگاری آربلوآ روی آخرین پیراهنش و هدیه دادن آن به پرز منبع : |امضا یادگاری آربلوآ روی آخرین پیراهنش و هدیه دادن آن به پرز
برچسب ها : هدیه ,پیراهنش ,آخرین ,یادگاری ,آخرین پیراهنش ,یادگاری آربلوآ ,امضا یادگاری ,امضا یادگاری آربلوآ